Projekty

Shakespeare - Sonety v hudbě

Projekt „Shakespeare“ volně navazuje na soudobou tvorbu pražských skladatelů z projektu Pražský kaleidoskop. Spolupracujeme zde s vynikající sopranistkou Lucií Silkenovou a společně jsme oslovili řadu autorů ke zhudebnění Shakespearových Sonetů pro obsazení soprán,
housle a kytara. Hudbu zkomponovali Lukáš Hurník, Juraj Filas, Zdeněk Merta, Ondřej Kukal, Matej Benko, Martin Brunner a Jiří Chvojka.

 

Pražský kaleidoskop

„Pražský kaleidoskop“ vznikal postupně od roku 2011. První, stejnojmennou, skladbu napsal izraelský skladatel Jan Freidlin. Postupně, na naší obědnávku zkomponovalo několik pražských autorů z oblasti jazzu a klasické hudby další skladby. Z klasické hudby to jsou Lukáš Hurník, Ondřej Kukal a z oblasti jazzu je to Karel Růžička, Martin Brunner a Matej Benko. Program je na poli vážné hudby ojedinělý a CD „Prague Kaleidoscope“ bylo kladně oceněno českou i zahraniční kritikou.

Orchestrální projekt

Tento program vznikl v roce 2014 při příležitosti koncertu Dua Teres s Radomským komorním orchestrem (Polsko) a dirigentem Jakubem Bokunem. Jedná se o dvojkoncert Astora Piazzolly „Hommage a Liége“ a suitu pro dva sólisty s doprovodem komorního orchestru „Prague Kaleidoscope“ izraelského skladatele Jana Freidlina. Díla zazněla několikrát v České republice v podání Dua Teres a v doprovodu Moravského komorního orchestru a dirigenta Richarda Kružíka.